Spoedgeval

Wijzigingen in uw gegevens

Een wijziging in uw persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld een verhuizing, een naamswijziging na huwelijk of scheiding, een ander telefoonnummer of wanneer u bent overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, dient u altijd zo spoedig mogelijk (SCHRIFTELIJK) aan ons door te geven! U kunt ons aanschrijven via e-mail of post, een wijzigingsformulier bij de balie invullen of uw wijziging via WhatsApp aan [...]

Wijzigingen in uw gegevens2018-11-26T13:05:12+00:00

Mijn factuur is niet vergoed maar ik ben wel verzekerd. Hoe zit dat?

Om uw tandartsfactuur vergoed te krijgen dient u aanvullend tandheelkundig verzekerd te zijn. Bent u aanvullend verzekerd en is de nota niet of gedeeltelijk niet vergoed dan kan dit liggen aan uw (rest)budget of de voorwaarden van uw zorgverzekeraar ten aanzien van de vergoedingen (bijv. 80% of tot een bepaald maximum). U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar. Het [...]

Mijn factuur is niet vergoed maar ik ben wel verzekerd. Hoe zit dat?2018-10-26T09:26:27+00:00

Op mijn factuur staan ‘Materiaal- en techniekkosten’. Wat houdt dit in?

Bij verschillende verrichtingen zal de tandarts 'materialen' en/of 'technieken' gebruiken of inkopen. Voorbeelden zijn een kroon of brug, een knarsplaatje, een glasvezelstiftje of een implantaat. De inkoopprijs van materiaal- en/of techniekstukken kunnen verschillen per fabrikant, vandaar dat deze niet zijn opgenomen in het tarief voor de verrichting en worden aanvullend in rekening gebracht. De tandarts berekend de materiaal- en/of [...]

Op mijn factuur staan ‘Materiaal- en techniekkosten’. Wat houdt dit in?2019-12-27T15:40:04+00:00

Wat betekenen de codes op mijn factuur?

Op uw factuur staan, behalve een notanummer en -datum, een referentienummer en een uiterste betaaldatum, ook een aantal codes. Deze codes (bijvoorbeeld C11) zijn gekoppeld aan de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Aan elke code is een door de overheid vastgesteld tarief gekoppeld. De lijst met prestatiecodes en de bijbehorende tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse [...]

Wat betekenen de codes op mijn factuur?2019-12-27T15:38:08+00:00

Waar kunt u terecht met vragen over uw factuur?

Uw factuur (de tandartsnota) wordt door ons opgesteld maar wordt naar u toegezonden via ons factureringsbedrijf Anders Medical Factoring. Hebt u vragen met betrekking tot de uitgevoerde behandeling(en)? U kunt bellen met onze praktijk op 075 303 0613. Hebt u vragen met betrekking tot de betaling of wilt u een kopie van uw factuur ontvangen? U kunt daarvoor contact opnemen met ons factureringsbedrijf Anders [...]

Waar kunt u terecht met vragen over uw factuur?2018-02-09T14:46:28+00:00

Over uw factuur

Uw nota (facturatie) wordt voor ons verzorgt door Anders Medical Factoring. Door gebruik te maken van Anders houden wij meer tijd over voor u, en weten we zeker dat de facturatie vlot en prettig afgehandeld wordt. Afhankelijk van uw (aanvullende) zorgverzekering dient Anders Medical Factoring de factuur eerst rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar (dit heet clearing). Afhankelijk van uw (aanvullende) [...]

Over uw factuur2018-04-05T07:53:07+00:00
Ga naar de bovenkant