Hagens & Schouten tandartsen is vanaf 3 maart 2017 ISO 9001 gecertificeerd

ISO 9001 is een internationale norm. Bedrijven die een ISO certificaat hebben behaald, hebben bewezen de zaken intern goed op orde te hebben, dat de cliënt centraal staat en dat het voortdurend en systematisch werkt aan verbetering.

Er bestaat in Nederland geen verplichting voor tandartsen om ISO gecertificeerd te zijn. Er is slechts een aantal tandartspraktijken met een ISO certificaat. Het is een strenge norm en het certificaat wordt niet zomaar afgegeven.

Voor elke tandartspraktijk gelden de WIP-richtlijnen (Werkgroep Infectie Preventie) en deze kunnen worden getoetst door de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg). De ISO 9001 norm gaat veel verder, is uitgebreider en gaat ook over arbo wetgeving.

Al voor de opening van onze tandartsenpraktijk hebben wij het traject ingezet om onze praktijk te laten ISO certificeren. Dit hebben wij gedaan om een aantal redenen:

  • als twee jonge, maar ervaren tandartsen willen wij (veel) verder gaan dan wat tot nu toe in Nederland van een gemiddelde tandarts wordt verwacht.
  • wij willen een voorbeeld zijn voor andere tandartsen en wij willen laten zien hoe een tandartsenpraktijk ingericht zou kunnen worden. Ook willen wij aan naar ons verwijzende tandartsen laten zien dat hun patiënten, als zij tijdelijk bij ons onder behandeling zijn, bij ons in goede handen zijn.
  • aan onze patiënten willen wij laten zien dat wij intern de zaken goed op orde hebben en dat er tandheelkunde op een zeer hoog niveau bedreven wordt.
  • wij stellen zeer hoge eisen aan hygiëne en Arbo wetgeving. Het traject voor ISO 9001 certificering besteedt hier veel aandacht aan.
  • bij het starten van een nieuwe tandartsenpraktijk komt veel kijken. Door direct vanaf het begin de zaken gestructureerd te laten verlopen is er geen ruimte voor het mogelijk aanleren van onjuiste patronen.

Afgelopen 3 maart 2017 werd bij ons een interne audit afgenomen. Elk bedrijfsproces werd een hele dag lang minutieus beoordeeld. Met een goed resultaat! Het hele team van Hagens & Schouten tandartsen heeft bewezen volgens de ISO 9001 norm te werken en daarom hebben wij die dag direct het certificaat verdiend. Het is een bevestiging van onze kwaliteit naar de patiënt.