KWALITEITSBELEID

Om de kwaliteit van ons werk te waarborgen zijn wij sinds maart 2017 ISO 9001 gecertificeerd. Dit houdt in dat wij voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de bedrijfsvoering en dienstverlening van de moderne en hedendaagse tandartsenpraktijk.
Na- en bijscholing
Onze medewerkers volgen jaarlijks na- en bijscholing, cursussen en opleidingen om op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen op tandheelkundig gebied.

Erkend leerbedrijf
Wij zijn door Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, het  kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport geregistreerd als erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf staat garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding en staat vermeld in het openbare bedrijfsregister van BB.

Dit houdt dit in dat studenten van de opleidingen tandheelkunde, mondzorgkunde en tandartsassistente gedurende het hele studiejaar stage bij ons lopen. Ook bieden wij de mogelijkheid voor een arbeidsoriënterende stage aan middelbare scholieren.

Hagens & Schouten tandartsen staat voor hoogwaardige tandheelkunde. Onze behandelaars werken alleen met moderne apparatuur en veilige, hoogstaande materialen van erkende leveranciers.

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen zijn wij bij Hagens & Schouten tandartsen voortdurend bezig om het kwaliteitsbeleid verder vorm te geven.

Alle behandelaars van Hagens & Schouten tandartsen zijn goed opgeleid. We werken voortdurend aan de deskundigheid van de behandelaars, die deze op peil houden door bij- en nascholing en het lezen van vakliteratuur, door deelname aan bijeenkomsten ten behoeve van deskundigheidsbevordering zoals cursussen, congressen en klinische avonden.

Al onze tandartsen zijn geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Inschrijving in het BIG-register geeft u als patiënt de waarborg dat de tandarts met goed gevolg een universitaire opleiding tot tandarts heeft afgelegd.