Spoedgeval
PRAKTIJK INFORMATIE2019-12-27T15:49:58+00:00

PRAKTIJK INFORMATIE

Wij informeren u graag over onze tandartsenpraktijk en onze werkwijze.
U vindt hier informatie en veel gestelde vragen over onze service, uw factuur, ons praktijkreglement en onze klachtenregeling.
Wordt uw vraag niet beantwoord op deze pagina, neemt u dan gerust contact op met de praktijk. Wij staan u graag te woord.

Of maak een keuze uit een van de volgende categorieën voor meer informatie over:

Over uw factuur2018-04-05T07:53:07+00:00

Uw nota (facturatie) wordt voor ons verzorgt door Anders Medical Factoring. Door gebruik te maken van Anders houden wij meer tijd over voor u, en weten we zeker dat de facturatie vlot en prettig afgehandeld wordt. Afhankelijk van uw (aanvullende) zorgverzekering dient Anders Medical Factoring de factuur eerst rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar (dit heet clearing). Afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering, de hoogte van uw budget en in hoeverre u hier reeds van heeft verbruikt, ontvangt u een (rest)nota.

Uw factuur via e-mail
Anders Medical Factoring stuurt u de factuur niet rechtstreeks, als bijlage via e-mail omdat het hier gaat om privacygevoelige patiëntinformatie en het zou vervelend zijn en in strijd met de veiligheids- en privacywetgeving, als deze informatie per abuis in iemand anders mailbox beland.

Mocht uw zorgverzekeraar de behandeling niet (volledig) vergoeden, dan wordt het (rest)bedrag aan u gefactureerd. U ontvangt van Anders Medical Factoring een e-mail met daarin een link. Wanneer u op de link klikt, wordt ter validatie naar een aantal gegevens gevraagd en indien deze gegevens correct worden ingevoerd, wordt de factuur hierna automatisch geopend. De afzender van deze e-mail is: service@mijnandersnota.nl. Wij adviseren u deze afzender toe te voegen aan uw adresboek, zodat de e-mails van Anders Medical Factoring in de toekomst door uw e-mailprogramma worden herkend.

Problemen met het openen van uw factuur
Indien het u niet lukt om de link te openen, adviseren wij u gebruik te maken van de internetbrowser Google Chrome op uw laptop of vaste computer. Het is mogelijk dat de link die u heeft ontvangen niet actief is, omdat de veiligheidsinstellingen van uw webbrowser op bepaalde wijze zijn ingesteld. U kunt deze instellingen eventueel aanpassen in uw browser.

Mocht het u toch niet lukken om de link in de e-mail te openen dan staan de medewerkers van Anders Medical Factoring u graag te woord. De patiëntenlijn is op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur telefonisch te bereiken via: 085-7606262 (lokaal tarief). Uiteraard kunt u ook mailen: service@mijnandersnota.nl.

Kijk voor meer informatie of veel gestelde vragen op www.mijnandersnota.nl of bel de patiëntenlijn op 085-760 62 62 (lokaal tarief)

Patiënt worden2018-06-22T17:49:02+00:00

Hagens & Schouten tandartsen neemt nieuwe patiënten aan, wij hebben geen wachtlijst en u kunt zich eenvoudig inschrijven via de website of door te bellen met 075 303 0613. Bij acute pijnklachten belt u zo vroeg mogelijk, u kunt dan dezelfde dag nog bij ons terecht voor een behandeling. Meldt u aan als nieuwe patiënt.

Klanttevredenheidsonderzoek2018-02-09T11:00:12+00:00

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid door middel van een klanttevredenheidsonderzoek. Het kan voorkomen dat u in het kader van het klanttevredenheidsonderzoek een e-mail ontvangt met het verzoek ons op een aantal punten te beoordelen door het invullen van een online vragenlijst. Zowel het verzoek als uw medewerking zijn geheel vrijblijvend en anoniem.

Door regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek te houden blijven wij op de hoogte van de wensen en behoeften van onze patiënten.

Vanzelfsprekend staan wij altijd open voor uw wensen en behoeften en kunt u deze ook melden/bespreken met de baliemedewerkster, de tandartsassistentes en/of de behandelaars.

Medische gegevens2018-02-09T07:22:21+00:00

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons altijd juist te informeren omtrent uw gezondheid. Vermeld medische bijzonderheden en/of eventuele wijzigingen in uw gezondheid zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen etc. bij uw aanmelding en ieder bezoek.

Identificatieplicht in de zorg2018-02-09T07:34:14+00:00

Verplicht voor iedereen
Als u medische zorg nodig heeft, bent u verplicht vanuit de Rijksoverheid om een geldig identiteitsbewijs te laten zien aan uw zorgverlener. Dit geldt ook voor een bezoek aan uw tandarts. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht in de zorg geldt vanaf de geboorte.

U kunt zich identificeren met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

Controle en registratie
Wij controleren met uw identiteitsbewijs of u degene bent die bij het burgerservicenummer (BSN) hoort. Wij leggen de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in uw patiëntendossier.

Spoedeisende hulp
Heeft u onmiddellijke spoedeisende hulp nodig? Dan wordt u eerst geholpen. Daarna moet u zich binnen 14 dagen alsnog komen identificeren.

Zelf zorg betalen bij geen legitimatiebewijs
Kunt u geen identiteitsbewijs laten zien? Dan kunnen de kosten van uw behandeling niet worden gedeclareerd bij een zorgverzekeraar. Wij zijn dan genoodzaakt alle kosten van de medische behandeling direct op u te verhalen.

E-mail bevestiging & herinnering2018-02-09T08:22:35+00:00

Na het maken van een afspraak ontvangt u een bevestiging van uw afspraak via e-mail.

Als extra service en om niet nagekomen afspraken te voorkomen sturen wij onze patiënten een e-mailherinnering. Deze extra e-mail service neemt niet weg dat u zelf verantwoordelijk bent voor het nakomen van uw afspraken.

Whats-appen kan ook!2018-02-09T08:06:13+00:00

Voor het wijzigen, annuleren (tijdig) of maken van een afspraak of voor al uw overige vragen zijn wij ook beschikbaar via Whats-app.

Whatsapp: 06 26 999 282 onder de volgende voorwaarden;

  • Geef ALTIJD uw naam en geboortedatum door;
  • De mobiele telefoon wordt NIET opgenomen, bellen doet u naar: 075 303 0613;
  • Het mobiele nummer is NIET bedoeld voor spoedgevallen.

Zeer spoedeisende hulp? Bel 112

Waar kunt u terecht met vragen over uw factuur?2018-02-09T14:46:28+00:00

Uw factuur (de tandartsnota) wordt door ons opgesteld maar wordt naar u toegezonden via ons factureringsbedrijf Anders Medical Factoring.

Hebt u vragen met betrekking tot de uitgevoerde behandeling(en)? U kunt bellen met onze praktijk op 075 303 0613.

Hebt u vragen met betrekking tot de betaling of wilt u een kopie van uw factuur ontvangen? U kunt daarvoor contact opnemen met ons factureringsbedrijf Anders Medical Factoring. Zij zijn telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren via 085 760 6262 (lokaal tarief) of per e-mail via service@mijnandersnota.nl. Voor meer informatie kijkt u op de website van Anders Medical Factoring: mijnandersnota.nl.

Hebt u vragen over het wel of niet vergoeden van uw behandeling, de hoogte van de vergoeding, uw polisvoorwaarden of andere vragen over uw zorgverzekering? Wij adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Komt onze e-mail niet of slecht bij u binnen?2018-04-25T05:21:07+00:00

Om het milieu en kosten te besparen houden wij u graag via e-mail op de hoogte. Afspraakbevestigingen en -herinneringen, informatiebladen, verwijsbrieven en oproepen worden waar mogelijk via e-mail verstuurd.

Het kan voorkomen dat onze e-mail slecht, of soms helemaal niet binnenkomt
Wordt onze e-mail door uw e-mail programma vaak aangemerkt als ‘ongewenst’ of beland onze e-mail in uw ‘Spam’ folder dan kunt u dit veelal voorkomen door ons e-mail adres info@hagensenschouten.nl toe te voegen aan uw e-mail contacten. Voor @live en @hotmail geldt dat u dient in te loggen op uw e-mail account via de browser en ons daar als contact toe te voegen.

Verwacht u een document via e-mail en komt deze niet binnen, neemt u dan contact op met de praktijk om uw e-mail adres te controleren.

Bent u op de hoogte van ons praktijkreglement?2018-07-06T20:03:01+00:00

Net als elk bedrijf en elke organisatie in Nederland bestaan er in onze tandartspraktijk regels. Als u bij ons patiënt wilt zijn en blijven, dient u van deze regels op de hoogte te zijn en deze op te volgen.

Waar vindt ik dit praktijkreglement?
U ontvangt het praktijkreglement als bijlage bij de e-mail bevestiging van uw inschrijving of via de post als u geen e-mail adres heeft. U kunt het praktijkreglement vinden in de Praktijk Informatie Map welke in de wachtkamer ligt of op deze website, op de pagina Praktijkreglement.

Op uw verzoek sturen wij u het praktijkreglement toe.

Deel uw ervaring met onze praktijk met anderen2018-02-09T11:00:55+00:00

Wij zijn altijd benieuwd hoe u onze tandheelkundige behandelingen en methodes heeft ervaren. Wij ontvangen dan ook graag uw feedback. Spreek het team van Hagens & Schouten tandartsen gerust aan.

Wij waarderen het als u een online recensie wilt schrijven of een review wilt achterlaten op bijvoorbeeld; zorgkaartnederland.nl, Independer.nl, vergelijkmondzorg.nl of Zorgkiezer.nl.

Bent u tevreden? Vertel het anderen!
Bent u niet tevreden? Vertel het ons!

Hebt u een klacht?2018-02-09T10:18:34+00:00

Als tandartsenpraktijk streven wij er naar om u de beste tandheelkundige zorg te bieden. Tóch kan het wel eens gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld. Een gesprek met uw tandarts kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en uw tandarts krijgt de mogelijkheid om de behandeling en gang van zaken uit te leggen. Meestal is een gesprek afdoende en wordt samen tot een oplossing gekomen. Als u er met uw tandarts toch niet uitkomt dan kunt u kosteloos gebruik maken van de ANT klachtenregeling.

Wat betekenen de codes op mijn factuur?2019-12-27T15:38:08+00:00

Op uw factuur staan, behalve een notanummer en -datum, een referentienummer en een uiterste betaaldatum, ook een aantal codes. Deze codes (bijvoorbeeld C11) zijn gekoppeld aan de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Aan elke code is een door de overheid vastgesteld tarief gekoppeld. De lijst met prestatiecodes en de bijbehorende tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Zorgsector Mondzorg) en zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december. Aan de hand van de (prestatie)codes en de hieraan gekoppelde tandartstarieven kunt u controleren of de verrichtingen en bedragen op uw nota juist zijn.

De tandartstarieven zijn exclusief eventuele techniekkosten.

U kunt een overzicht van de techniekkosten van de doorgaans vervaardigde werkstukken vinden op de website van ons tandtechnisch laboratorium DentallXS.nl

Garantie bij de tandarts2018-05-03T07:48:35+00:00

Bent u niet tevreden over het resultaat van de behandeling of gaat er na een tijdje iets mis met uw kroon of brug? Hoe zit het met garantie op de tandartsbehandeling?

Bij Hagens & Schouten tandartsen spannen wij ons tot het uiterste in om de behandeling zo goed en nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Wij hebben hierbij te maken met de biologie en het afwerende vermogen van de patiënt. Ondanks de uiterste zorgvuldigheid van onze behandelaars kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover mogelijk zullen wij u vooraf van de risico’s op de hoogte stellen.

Indien u van mening bent dat een behandeling in enig opzicht niet volgens de daaraan te stellen eisen is uitgevoerd, mag u van ons verwachten, dat wij ons uiterste best zullen doen het probleem zo goed mogelijk op te lossen. In eerste instantie vragen wij u uw eigen behandelaar in de gelegenheid te stellen het probleem op te lossen. Daar waar dit niet mogelijk blijkt, kunt u gebruik maken van onze formele klachtenregeling via het ANT.

Binnen de hieronder gedefinieerde periode mag u terugkomen op door ons uitgevoerde werkzaamheden en zullen wij beoordelen of deze voor kosteloze reparatie in aanmerking komen. Van u verwachten wij normaal onderhoud, regelmatig bezoek aan de tandarts en geen wijzigingen in het werkstuk door derden. Als blijkt dat uw klacht inderdaad terug te voeren is op een niet deugdelijke behandeling, wordt in beginsel de behandeling kosteloos opnieuw gedaan. Indien dit niet (meer) mogelijk is, dan worden de oorspronkelijke kosten op een alternatief behandelplan gecrediteerd.

Gedefinieerde periodes voor eventuele garantie:

  • Kroon en brugwerk: beperkte mogelijkheid op garantie. Dit wordt individueel bepaald;
  • Implantaat:  5 jaar, aanvullende garantiebepalingen van toepassing;
  • Vullingen: geen mogelijkheid op garantie. Mogelijke coulance, dit wordt individueel bepaald;
  • Vullingen melkgebit: geen mogelijkheid op garantie
  • Wortelkanaalbehandeling: geen mogelijkheid op garantie
  • Parodontologie: geen mogelijkheid op garantie
  • Bleken: geen mogelijkheid op garantie
Op mijn factuur staan ‘Materiaal- en techniekkosten’. Wat houdt dit in?2019-12-27T15:40:04+00:00

Bij verschillende verrichtingen zal de tandarts ‘materialen’ en/of ‘technieken’ gebruiken of inkopen. Voorbeelden zijn een kroon of brug, een knarsplaatje, een glasvezelstiftje of een implantaat. De inkoopprijs van materiaal- en/of techniekstukken kunnen verschillen per fabrikant, vandaar dat deze niet zijn opgenomen in het tarief voor de verrichting en worden aanvullend in rekening gebracht. De tandarts berekend de materiaal- en/of techniekkosten 1-op-1 aan u door, u vindt op uw factuur dus de inkoopprijs van het gebruikte materiaal- en/of techniekwerk. Wilt u meer inzicht in deze materiaal- en/of techniekkosten dan verwijzen wij u naar de website van ons tandtechnisch laboratorium DentallXS.nl of u kunt uw vragen ook aan uw tandarts stellen.

Mijn factuur is niet vergoed maar ik ben wel verzekerd. Hoe zit dat?2018-10-26T09:26:27+00:00

Om uw tandartsfactuur vergoed te krijgen dient u aanvullend tandheelkundig verzekerd te zijn.

Bent u aanvullend verzekerd en is de nota niet of gedeeltelijk niet vergoed dan kan dit liggen aan uw (rest)budget of de voorwaarden van uw zorgverzekeraar ten aanzien van de vergoedingen (bijv. 80% of tot een bepaald maximum). U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

Het kan ook zijn dat u bent vergeten door te geven dat u bent gewisseld van zorgverzekeraar. Dit soort wijzigingen dient u altijd aan ons door te geven, dit is geen geautomatiseerd proces. In dit geval dient u de factuur zelf aan te leveren bij uw nieuwe zorgverzekeraar. En uiteraard dient u deze wijziging alsnog (schriftelijk) aan ons door te geven.

Tandheelkundige behandelingen worden alleen vergoed vanuit de basis verzekering voor kinderen tot 18 jaar en op basis van een tandheelkundige machtiging (bijvoorbeeld voor implantaten onder een klikprothese of bij voortand vervanging na trauma bij kinderen, waarbij de aanvraag voor hun 18e moet worden gedaan maar de uitvoering moet wachten tot ze volgroeid zijn).

Wijzigingen in uw gegevens2018-11-26T13:05:12+00:00

Een wijziging in uw persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld een verhuizing, een naamswijziging na huwelijk of scheiding, een ander telefoonnummer of wanneer u bent overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, dient u altijd zo spoedig mogelijk (SCHRIFTELIJK) aan ons door te geven!

U kunt ons aanschrijven via e-mail of post, een wijzigingsformulier bij de balie invullen of uw wijziging via WhatsApp aan ons doorgeven. Zie voor onze contactgegevens de pagina ‘Contact‘. U dient van uw wijziging ALTIJD een bevestiging van ons te ontvangen.

Het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de facturering en daardoor voor (extra) kosten zorgen, zoals bijvoorbeeld incassokosten. Heeft u uw wijzigingen niet tijdig en schriftelijk aan ons doorgegeven dan zijn deze kosten helaas voor uw eigen rekening.

Daarom: Meld wijzigingen schriftelijk en zorg dat u van ons een bevestiging ontvangt!

Ga naar de bovenkant