SPOED

Tijdens reguliere openingstijden

Tijdens onze reguliere openingstijden hebben wij elke dag tijd gereserveerd voor pijnklachten en spoedbehandeling. Belt u daarom tijdig naar de praktijk als u pijn heeft.

Buiten reguliere openingstijden

Voor pijn- en spoedklachten buiten onze reguliere openingstijden verwijzen wij u naar de tandartsen spoeddienst. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer

020 660 2750