Spoedgeval
TARIEVEN & UW NOTA2020-12-27T13:16:21+00:00

TARIEVEN 2021

Tandartstarieven

De maximale tandartstarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgsector Mondzorg (Overheid). De vastgestelde tandartstarieven voor 2021 (geldend vanaf 01-01-2021 tot en met 31-12-2021) kunt u bekijken door op de onderstaande link te klikken. De tandartstarieven zijn exclusief eventuele techniekkosten.

Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg (Nederlandse Zorgautoriteit)

Techniekkosten

De door de Nederlandse overheid vastgestelde tandartstarieven zorgen voor gelijke tarieven bij alle tandartsen. Verschillen in de uiteindelijke kosten kunnen ontstaan door verschillende behandelkeuzes en door verschillen in materiaal- en techniekkosten. U kunt een overzicht van de techniekkosten van de doorgaans vervaardigde werkstukken vinden op de website van ons tandtechnisch laboratorium DentallXS.nl

Indien uw behandeling meer dan 250,- euro gaat kosten zijn wij verplicht om u vooraf een prijsopgave te geven. Voor behandelingen onder de 250,- euro geldt dat wij alleen vooraf een prijsopgave opstellen als u hier zelf om vraagt.

Uw factuur

Uw factuur (de tandartsnota) wordt door ons opgesteld maar wordt naar u toegezonden via ons factureringsbedrijf Anders Medical Factoring.

Hebt u vragen met betrekking tot de uitgevoerde behandeling(en)? U kunt bellen met onze praktijk op 075 303 0613.

Hebt u vragen met betrekking tot de betaling of wilt u een kopie van uw factuur ontvangen? U kunt daarvoor contact opnemen met ons factureringsbedrijf Anders Medical Factoring. Zij zijn telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren via 085 760 6262 (lokaal tarief) of per e-mail via service@mijnandersnota.nl. Voor meer informatie kijkt u op de website van Anders Medical Factoring: mijnandersnota.nl.

Hebt u vragen over het wel of niet vergoeden van uw behandeling, de hoogte van de vergoeding, uw polisvoorwaarden of andere vragen over uw zorgverzekering? Wij adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Veel gestelde vragen

Over uw factuur2018-04-05T07:53:07+00:00

Uw nota (facturatie) wordt voor ons verzorgt door Anders Medical Factoring. Door gebruik te maken van Anders houden wij meer tijd over voor u, en weten we zeker dat de facturatie vlot en prettig afgehandeld wordt. Afhankelijk van uw (aanvullende) zorgverzekering dient Anders Medical Factoring de factuur eerst rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar (dit heet clearing). Afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering, de hoogte van uw budget en in hoeverre u hier reeds van heeft verbruikt, ontvangt u een (rest)nota.

Uw factuur via e-mail
Anders Medical Factoring stuurt u de factuur niet rechtstreeks, als bijlage via e-mail omdat het hier gaat om privacygevoelige patiëntinformatie en het zou vervelend zijn en in strijd met de veiligheids- en privacywetgeving, als deze informatie per abuis in iemand anders mailbox beland.

Mocht uw zorgverzekeraar de behandeling niet (volledig) vergoeden, dan wordt het (rest)bedrag aan u gefactureerd. U ontvangt van Anders Medical Factoring een e-mail met daarin een link. Wanneer u op de link klikt, wordt ter validatie naar een aantal gegevens gevraagd en indien deze gegevens correct worden ingevoerd, wordt de factuur hierna automatisch geopend. De afzender van deze e-mail is: service@mijnandersnota.nl. Wij adviseren u deze afzender toe te voegen aan uw adresboek, zodat de e-mails van Anders Medical Factoring in de toekomst door uw e-mailprogramma worden herkend.

Problemen met het openen van uw factuur
Indien het u niet lukt om de link te openen, adviseren wij u gebruik te maken van de internetbrowser Google Chrome op uw laptop of vaste computer. Het is mogelijk dat de link die u heeft ontvangen niet actief is, omdat de veiligheidsinstellingen van uw webbrowser op bepaalde wijze zijn ingesteld. U kunt deze instellingen eventueel aanpassen in uw browser.

Mocht het u toch niet lukken om de link in de e-mail te openen dan staan de medewerkers van Anders Medical Factoring u graag te woord. De patiëntenlijn is op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur telefonisch te bereiken via: 085-7606262 (lokaal tarief). Uiteraard kunt u ook mailen: service@mijnandersnota.nl.

Kijk voor meer informatie of veel gestelde vragen op www.mijnandersnota.nl of bel de patiëntenlijn op 085-760 62 62 (lokaal tarief)

Waar kunt u terecht met vragen over uw factuur?2018-02-09T14:46:28+00:00

Uw factuur (de tandartsnota) wordt door ons opgesteld maar wordt naar u toegezonden via ons factureringsbedrijf Anders Medical Factoring.

Hebt u vragen met betrekking tot de uitgevoerde behandeling(en)? U kunt bellen met onze praktijk op 075 303 0613.

Hebt u vragen met betrekking tot de betaling of wilt u een kopie van uw factuur ontvangen? U kunt daarvoor contact opnemen met ons factureringsbedrijf Anders Medical Factoring. Zij zijn telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren via 085 760 6262 (lokaal tarief) of per e-mail via service@mijnandersnota.nl. Voor meer informatie kijkt u op de website van Anders Medical Factoring: mijnandersnota.nl.

Hebt u vragen over het wel of niet vergoeden van uw behandeling, de hoogte van de vergoeding, uw polisvoorwaarden of andere vragen over uw zorgverzekering? Wij adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Wat betekenen de codes op mijn factuur?2019-12-27T15:38:08+00:00

Op uw factuur staan, behalve een notanummer en -datum, een referentienummer en een uiterste betaaldatum, ook een aantal codes. Deze codes (bijvoorbeeld C11) zijn gekoppeld aan de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Aan elke code is een door de overheid vastgesteld tarief gekoppeld. De lijst met prestatiecodes en de bijbehorende tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Zorgsector Mondzorg) en zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december. Aan de hand van de (prestatie)codes en de hieraan gekoppelde tandartstarieven kunt u controleren of de verrichtingen en bedragen op uw nota juist zijn.

De tandartstarieven zijn exclusief eventuele techniekkosten.

U kunt een overzicht van de techniekkosten van de doorgaans vervaardigde werkstukken vinden op de website van ons tandtechnisch laboratorium DentallXS.nl

Op mijn factuur staan ‘Materiaal- en techniekkosten’. Wat houdt dit in?2019-12-27T15:40:04+00:00

Bij verschillende verrichtingen zal de tandarts ‘materialen’ en/of ‘technieken’ gebruiken of inkopen. Voorbeelden zijn een kroon of brug, een knarsplaatje, een glasvezelstiftje of een implantaat. De inkoopprijs van materiaal- en/of techniekstukken kunnen verschillen per fabrikant, vandaar dat deze niet zijn opgenomen in het tarief voor de verrichting en worden aanvullend in rekening gebracht. De tandarts berekend de materiaal- en/of techniekkosten 1-op-1 aan u door, u vindt op uw factuur dus de inkoopprijs van het gebruikte materiaal- en/of techniekwerk. Wilt u meer inzicht in deze materiaal- en/of techniekkosten dan verwijzen wij u naar de website van ons tandtechnisch laboratorium DentallXS.nl of u kunt uw vragen ook aan uw tandarts stellen.

Mijn factuur is niet vergoed maar ik ben wel verzekerd. Hoe zit dat?2018-10-26T09:26:27+00:00

Om uw tandartsfactuur vergoed te krijgen dient u aanvullend tandheelkundig verzekerd te zijn.

Bent u aanvullend verzekerd en is de nota niet of gedeeltelijk niet vergoed dan kan dit liggen aan uw (rest)budget of de voorwaarden van uw zorgverzekeraar ten aanzien van de vergoedingen (bijv. 80% of tot een bepaald maximum). U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

Het kan ook zijn dat u bent vergeten door te geven dat u bent gewisseld van zorgverzekeraar. Dit soort wijzigingen dient u altijd aan ons door te geven, dit is geen geautomatiseerd proces. In dit geval dient u de factuur zelf aan te leveren bij uw nieuwe zorgverzekeraar. En uiteraard dient u deze wijziging alsnog (schriftelijk) aan ons door te geven.

Tandheelkundige behandelingen worden alleen vergoed vanuit de basis verzekering voor kinderen tot 18 jaar en op basis van een tandheelkundige machtiging (bijvoorbeeld voor implantaten onder een klikprothese of bij voortand vervanging na trauma bij kinderen, waarbij de aanvraag voor hun 18e moet worden gedaan maar de uitvoering moet wachten tot ze volgroeid zijn).

Ga naar de bovenkant